Soạn Văn 7 (Tập 2)

Soạn Văn 7 (Tập 2)

Đây là toàn bộ mục lục các bài soạn Ngữ văn 7 Tập 2. Các bài được sắp sếp trình tự rõ ràng. Các bạn nhấn vào từng bài đang học mà Soạn nhé. Các bài soạn trong mục này là bài soạn chi tiết và đầy đủ. Hi vọng giúp các em có thêm kiến thức và yêu học văn hơn!
Tập 2
01:Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
02: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
03: Tục ngữ về con người và xã hội
04: Rút gọn câu
05: Đặc điểm của văn bản nghị luận
06: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
07: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
08: Câu đặc biệt
09: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
10: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
11: Sự giàu đẹp của tiếng Việt
12: Thêm trạng ngữ cho câu
13: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
14: Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
15: Cách làm bài văn lập luận chứng minh
16: Luyện tập lập luận chứng minh
17: Đức tính giản dị của Bác Hồ
18: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
19: Viết bài tập làm văn số 5
20: Ý nghĩa văn chương
21: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
22: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
23: Ôn tập văn nghị luận
24: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
25: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
26: Sống chết mặc bay
27: Cách làm bài văn lập luận giải thích
28: Luyện tập lập luận giải thích
29: Viết bài tập làm văn số 6
30: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
31: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
32: Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
33: Ca Huế trên sông Hương
34: Liệt kê
35: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
36: Quan Âm Thị Kính
37: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
38: Văn bản đề nghị
39: Ôn tập phần Văn
40: Dấu gạch ngang
41: Ôn tập phần Tiếng Việt
42: Văn bản báo cáo
43: Kiểm tra phần Văn
44: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
45: Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
46: Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)
47: Rèn luyện chính tả